Frequently Asked Questions

Kategória: Zákazky

Ako pridám do zákazky viacej zamestnancov ktorí robia na jednej oprave spoločne?

Pre každého zamestnanca treba pridať do zákazky novú položku cez odkaz "Pridať nový druh práce". Pod Názvom práce je text "Prácu vykonal" -  tu si zmeníte zamestnanca, ktorý na zákazke pracoval. Počet hodín ktoré na zákazke konkrétny zamestnanec odpracoval sa zobrazí v jeho štatistikách. V zákazke sa potom zobrazujú položky zvlášť. Vo faktúre sa to zlúči do jednej položy za podmienky, že názov, ...
Read more