Frequently Asked Questions

Ako používať sekciu Náhradné vozidlá?

Ak ponúkate svojím zákazníkom počas opravy vozidla náhradné vozidlo, viete si v tejto sekcii vytvoríť zoznam ponúkaných vozidiel a následne odovzdávaco - preberací protokol, kde si zaznamenáte stav vozidla, výbavu, počet km, stav paliva atď. Ak ponúkate aj platený prenájom vozidiel - Autopožičovňu - viete zadať cenu za prenájom a následne vytvoriť zákazku alebo faktúru.

V prvom kroku si treba pridať auto do zoznamu vozidiel

Po vyplnení a uložení formuláru sa auto pridá do zoznamu vozidiel. Následne môžete auto prenajať konkrétnemu zákazníkovi. Cez ikonku + 

Vytvorí sa preberací protokol, s prednastavenými údajmi ktorý môžete dať vytlačiť pre zákazníka, pri odovzdávaní vozidla. Odkaz na posledný preberací protokol nájdete vždy v zozname vozidiel. Informácia o aktuánom stave, či je auto prenajaté alebo nie nájdete tiež v zozname vozidiel v pravom stľpci

Staršie preberecie protokoly nájdete v zozname vozidiel v detaile vozidla.

Ukončenie nájmu - odovzdanie vozidla späť majiteľovi - vite realizovať cez ikonu "-" v riadku konkrátneho vozidla.

Vo formulári vyplníte potrebné údaje. Do položky "Vytvoriť" zadáte, ako chcete nájom ukončiť. Ponúkané sú 3 možnosti:
- Vytvoriť zákazku so záznamom o nájme motorového vozidla -  formulár sa uloží a budete presmerovaní na vytvorenie zákazky
- Vytvoriť faktúru so záznamom o nájme motorového vozidla - formulár sa uloží a budete presmerovaní na vytvorenie faktúry
- Ukončiť nájom bez faktúry/zákazky - formulár sa len uloží